• +421 918 408 654
  • info@poinfo.sk
  • Námestie hrdinov 8, 940 02 Nové Zámky

O nás

 

POINFO s.r.o. je vysoko profesionálna, nezávislá a spoľahlivá spoločnosť poskytujúca svojim klientom komplexné služby nevyhnutné k zabezpečeniu kvalitného poistenia.

Od svojho vzniku začiatkom roku 2000 prešla veľmi intenzívnym a dynamickým vývojom. Počas svojho pôsobenia na poisťovacom trhu si vydobyla významné miesto rozsahom a kvalitou poskytovaných služieb, vďaka čomu sa dnes zaraďuje k najvýznamnejším a najväčším sprostredkovateľským spoločnostiam so zameraním na neživotné postenie v rámci SR.

Na to, aby bol vytvorený predpoklad objektívneho posúdenia ponúk, ich porovnanie by mala vykonať nezávislá odborná inštitúcia, ktorá nie je priamo viazaná k žiadnej z poisťovní uchádzajúcich sa o poistenie. POINFO s.r.o. takou inštitúciou je, čo dokumentuje udelené povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia, registrované pod číslom 223145, vydané Národnou bankou Slovenska.

V zmysle § 30 odseku 3 Zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve č.186/2009 Z.z. má POINFO ako sprostredkovateľ poistenia uzatvorené poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní finančného sprostredkovania v sektore poistenia alebo zaistenia.

Hlavnou úlohou spoločnosti POINFO s.r.o. je zaistenie efektívneho a racionálneho poistenia. Vychádza z dôkladného zistenia všetkých hroziacich rizík a zaisťuje výber najvhodnejšieho poisťovacieho produktu u najvýhodnejšieho poisťovateľa. Naši klienti oceňujú na našej spolupráci hlavne výraznú úsporu času a záruku efektívneho využitia finančných prostriedkov.

To zaisťujeme vďaka výbornej znalosti trhu a vďaka dlhoročným skúsenostiam v odbore v spolupráci s vyše 40 podriadenými finančnými agentami, ktorí musia spĺňať vysoký stupeň profesionálnej zdatnosti a bezchybný morálny kredit.

Neváhajte nás kontaktovať