• +421 918 408 654
  • info@poinfo.sk
  • Mlynské Nivy 49/II 16920, 821 09 Bratislava

Služby

Naše služby

Posúdenie existujúcich poistných zmlúv.

Posúdenie existujúcich poistných zmlúv.

Väčšina subjektov už má v rôznej miere dojednané poistenie, preto je možné vyhotoviť podrobné posúdenie existujúceho stavu a upozorniť na možné problematické otázky. Posúdenie súčasného poistenia býva veľmi často impulzom k novému usporiadaniu poistného programu klienta.

Posúdenie a ocenenie poistných rizík.

Posúdenie a ocenenie poistných rizík.

Každému poistnému programu by malo predchádzať odhalenie a ocenenie poistných rizík, ktoré môžu spoločnosti ohroziť.

Vypracovanie návrhu poistnej zmluvy.

Vypracovanie návrhu poistnej zmluvy.

Celá doterajšia činnosť bude smerovať k priblíženiu sa k optimálnej verzii poistnej zmluvy s ohľadom na stav majetku, reálne riziká, predstavy klienta a finančné možnosti.

Zabezpečenie uzatvorenia poistnej zmluvy s vybranou spoločnosťou.

Zabezpečenie uzatvorenia poistnej zmluvy s vybranou spoločnosťou.

Po úspešnom výbere oslovíme vybraného poisťovateľa a zúčastňujeme sa na vypracovávaní poistných zmlúv.

Aktualizácia a modifikácia poistnej zmluvy podľa požiadaviek klienta.

Aktualizácia a modifikácia poistnej zmluvy podľa požiadaviek klienta.

Počas trvania poistnej zmluvy je treba neustále dbať na jeho aktualizáciu (výpovede a dodatky poistných zmlúv) podľa skutočného stavu majetku a meniacich sa rizík, súčasne kontrolovať úplnosť a včasnosť platieb poistného.

Poradenské a konzultačné služby v oblasti poistenia.

Poradenské a konzultačné služby v oblasti poistenia.

Poskytujeme poradenstvo vo všetkých oblastiach poisťovníctva, objektívne a pravidelne informujeme o situácii na poistnom trhu a o nových produktoch.

Neváhajte nás kontaktovať