Pomôžeme vám s výberom vhodného neživotného poistenia. Nezaskočí nás požiadavka na poistenie netradičného vozidla či zariadenia. U nás starostlivosť o klientov uzatvorením zmluvy nekončí - pomôžeme vám pri riešení poistných udalostí aj so zmenami zmluvných podmienok.

Online poistenie

Uzatvorte online Povinné zmluvné poistenie, havarijné či cestovné poistenie.

Poistenie pre občanov

Vyriešime vám životné poistenie, poistenie nehnuteľnosti a domácnosti. Pomôžeme vám s výberom poistenia zodpovednosti za škodu na majetku a zdraví či pri výkone poistenia.

Poistenie podnikateľov

Poistíme hnuteľný aj nehnuteľný majetok, prepravu zásielky či stroje. Sprostredkujeme poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie poľnohospodárskych rizík a ďalšie poistenia podnikateľom na mieru.

Poistenie lodí a iných dopravných prostriedkov

Pomôžeme vám s výberom a uzatvorením povinného zmluvného poistenia, havarijného poistenia či GAP. Samozrejmosťou je obhliadka v mieste uzatvorenia poistenia a následná pomoc pri riešení poistných udalostí.

Poistenie pre zvláštne subjetky

Vieme poistiť školy, obce či mestá. Pripravíme ponuku na mieru, pomôžeme s uzatváraním, zmenou alebo zrušením poistných zmlúv. Samozrejmosťou je pomoc pri riešení poistných udalostí.