Tu nájdete všetky dôležité právne informácie a dokumenty spoločnosti POINFO SK, s. r. o. na jednom mieste.

Pre klientov

Informačné memorandum pre klientov

Pre agentov

Informačné memorandum pre podriadených finančných agentov

Pre zamestnancov

Informačné memorandum pre zamestnancov

Whistleblowing

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Cookies

Zásady využívania cookies na tomto webe