Poskytujeme komplexné služby, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu kvalitného poistenia a ďalších finančných služieb.

Vážení klienti,

dovoľujeme si vám týmto oznámiť, že s účinnosťou od 1.3.2023 preberá starostlivosť nad vašimi zmluvami o poskytnutí finančnej služby spoločnosť POINFO SK, s.r.o., so sídlom: Mlynské Nivy 49/II 16920, 821 09 Bratislava, IČO: 54 802 083, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 163009/B, čím sa stáva prevádzkovateľom a v niektorých prípadoch aj sprostredkovateľom vašich osobných údajov. Spoločnosť POINFO SK, s.r.o. spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podrobné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov spoločnosťou POINFO SK, s.r.o. nájdete v dokumente "Informačné memorandum pre klientov" umiestnenom na webovom sídle www.poinfo.sk.

Zároveň vás chceme ubezpečiť, že táto zmena neovplyvní kvalitu Vám poskytovaných služieb, práve naopak, aj vzhľadom na oprávnenie spoločnosti POINFO SK, s.r.o. ako samostatného finančného agenta vykonávať finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu, prijímania vkladov, poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, doplnkového dôchodkového sporenia a starobného dôchodkového sporenia.

Vaše POINFO SK

Zoznam našich partnerov

A

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.

C,Č
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
ČSOB Leasing, a.s.
ČSOB Poisťovňa, a.s.

E
Euler Hermes SA, pobočka poisťovne z iného členského štátu

F
Fortegra Europe Insurance Company Limited, zastúpená spoločnosťou DEFEND INSURANCE s.r.o.

G
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

H
HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu

 

K
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupM
MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu

O
Österreichische Hagelversicherung - Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, pobočka poisťovne z iného členského štátu

P
PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

U
Union poisťovňa, a. s.
UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

W
Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Y
YOUPLUS Životná poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu